Geospatial PDF

ค้นหาพิกัด Latitude และ Longitude ภูมิศาสตร์โลก


จะบรรจุข้อมูลตัวเลขที่ต้องการ ไปที่ตำแหน่งพื้นที่อ้างอิง เมื่อข้อมูลมีการนำไปใส่ไว้ที่ PDF โปรแกรม Acrobat จะคงเก็บรักษาพิกัดพื้นที่เกี่ยวกับอวกาศ ด้วยพิกัดนี้ คุณสามารถเรียกดู และโต้ตอบด้วย PDF เพื่อค้นหา และทำเครื่องหมายตำแหน่งข้อมูล

ข้อมูล Geospatial อาจจะเป็น Vector หรือ Raster หรือรวมกันทั้ง 2 รูปแบบ หลังจากที่คุณ Import ข้อมูล geospatial ไปสู่ Acrobat คุณสามารถใช้ข้อมูลได้ในหลายรูปแบบ

  • ค้นหา และทำเครื่องหมายตำแหน่งพิกัด
  • วัดระยะห่าง, ระยะทาง และพื้นที่
  • เปลี่ยนระบบพิกัด และหน่วยวัด
  • Copy ตำแหน่งพิกัดไปที่ clipboard และจากนั้นใช้ให้มันแสดงตำแหน่งในเว็บบริการแผนที่ทั่วๆ ไป
  • ขึ้นทะเบียนภาพ raster เพื่อสร้าง geospatial ให้ PDF ได้รับรู้

 

เลือกเครื่องมือวัด Geospatial โดยเลือก Tools > Analysis > Show Analysis Toolbar
เครื่องมือ

  • ดู latitude และ longitude โดยให้ cursor ไปอยู่ด้านบนพื้นที่ที่บรรจุข้อมูล Geospatial  • ทำเครื่องหมายตำแหน่งด้วย คำอธิบายประกอบ geospatial
  • ค้นหาตำแหน่งในเอกสาร

ค้นหาตำแหน่งแผนที่
1. เปิด geospatial PDF และเลือก Tools > Analysis > Geospatial Location Tool
2. คลิกขวา ภายในแผนที่ และจากนั้นคลิก Find A Location3. พิมพ์ค่า latitude และ longitude (องศา, นาที, วินาที หรือ เลขทศนิยม) ในกรอบตัวอักษรทั้งสอง และคลิก Find
ถ้าอย่างน้อยมีหนึ่งตำแหน่ง , ตำแหน่งจะไฮไลท์ด้วยกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน และหน้างานจะอยู่ตรงกลางบนตำแหน่งไฮไลท์4. ถ้า PDF มีมากกว่าหนึ่งแผนที่, คลิกปุ่ม Next หรือ Previous เพื่อดูผลลัพท์
- เมื่อเอกสารบรรจุหลายๆแผนที่ (ตัวอย่างเช่น, ถ้า PDF บรรจุแผนที่เล็กๆ อยู่ภายในแผนที่ใหญ่, ตัวอย่างเช่น เมืองที่อยู่ภายในแผนที่ของประเทศ) เมื่อคุณค้นหาตำแหน่งเมืองที่อยู่ภายใน, Acrobat จะค้นหามันในทั้งแผนที่ใหญ่ และแผนที่เมือง
- เมื่อเอกสารบรรจุหลายหน้าที่มีแผนที่ (ตัวอย่างเช่น, ถ้าหน้าหนึ่งมีแผนที่ของประเทศ และหน้าสองมีแผนที่ของมลรัฐ หรือเมือง อยู่ในประเทศ๗
5. (ตัวเลือก) ทำการเพิ่ม comment (อาทิเช่น ใส่ชื่อ หรือที่อยู่), คลิกทำเครื่องหมายตำแหน่ง, และจากนั้นใส่ข้อมูลในกรอบ comment
6. จดการค้นหา, คลิกขวาภายใน map จากนั้นเลือก Hide Location Search, เพื่อลบกรอบการค้นหา

ทำเครื่องหมายตำแหน่ง Geospatial
1. เปิด geospatial PDF และเลือก Tools > Analysis > Geospatial Location Tool
2. ย้ายเม้าส์ pointer ไปบนเอกสารเพื่อดูค่า latitude และ longitude ของพื้นที่ที่บรรจุข้อมูล Geospatial คลิกขวาภายในแผนที่ และจากนั้นปฎิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
- ทำการค้นหาตำแหน่ง, คลิก Find A Location พิมพ์ค่า latitude และ longitude และคลิก Find
- ทำเครื่องหมายตำแหน่งด้วยข้อมูล Geospatial, คลิก Mark Location
3. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) ทำการใส่ comment, คลิกทำเครื่องหมายตำแหน่ง และจากนั้นใส่ข้อมูลในกรอบ comment

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้