การแปลงไฟล์ AutoCAD

เมื่อโปรแกรม AutoCAD ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

ใช้ PDFMaker เพื่อแปลงไฟล์ AutoCAD จากโปรแกรม AutoCAD สามารถใช้คุณสมบัติ Batch Conversion เพื่อแปลงไฟล์ AutoCAD หลายๆ ไฟล์ โดยการทำงานเพียงครั้งเดียว ถึงแม้ว่าถ้าคุณไม่มีโปรแกรม AutoCAD คุณก็สามารถแปลงไฟล์ AutoCAD ไปเป็น PDF จากโปรแกรม Acrobat
Acrobat PDFMaker จะย‘นยอมให้คุณทำการกำหนดเลเยอร์และเลย์เอ้าท์ให้อยู่ในสภาพเดิม เมื่อคุณทำการแปลงไฟล์ AutoCAD ไปเป็น PDF

การแปลงไฟล์ AutoCAD เมื่อโปรแกรม AutoCAD ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
เมื่อตอนต‘ดตั้ง Acrobat จะมีการติดตั้ง Autodesk filters เข้าไปพร้อมกันด้วย สำหรับ filters นี้ จะ อนุญาติให้คุณทำการแปลงรูปแบบไฟล์ DWG, DWF, DST, DWT และ DXF ไปเป็น PDF โดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรม AutoCAD ติดตั้งอยู่ในระบบ

1. ในโปรแกรม Acrobat, เลือก File > Create PDF > Form File

2. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) จากรายการ Files Of Type เลือก Autodesk AutoCAD จากนั้นคลิกปุ่ม Settings และเปลี่ยนข้อกำหนดของการแปลงที่ต้องการ ข้อกำหนดนี้ จะเหมือนกันกับข้อกำหนดใน Acrobat PDFMaker พร้อมด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้:

Configuration Preferences
คลิกปุ่มนี้ เพื่อระบุแหล่งเก็บไฟล์ฟ้อนต์ SHX, ไฟล์โครงสร้างการ plot และรูปแบบตารางการ plot สำหรับการวาดของ AutoCAD ถ้า SHX Font File Search Path ไม่ได้ระบุ ฟ้อนต์ SHX ทั้งหมด จะถูกแทนที่ด้วยฟ้อนต์ MyriadCAD ในไฟล์ PDF ที่มีการแปลงเสร็จแล้ว

Always Show This Dialog During Conversion
เมื่อเลือก จะปรากฏ dialog box ของตัวเลือกนี้ขึ้นมา ในระหว่างดำเนินการแปลงไฟล์

3. ไปยังตำแน่งที่เก็บไฟล์ AutoCAD และเลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง จากนั้นคลิก Open

4. ถ้าปรากฏ dialog box ของ Adobe PDF Settings For Autodesk AutoCAD ขึ้นมา ให้ระบุข้อกำหนดที่ต้องการ และคลิก OK

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้