Header image  
Book and eBook Store  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
หนังสือ on-demand
 
large product photo   PDF & Fonts
ครบถ้วนเรื่องฟ้อนท์กับไฟล์พีดีเอฟ

Pocket Book On - Demand เกี่ยวกับการสร้างไฟล์ PDF กับปัญหาฟ้อนท์
เรียบเรียงโดย: Mr. PDF

การพิมพ์: หน้าปก พิมพ์สี่สี ด้วยระบบ Offset
เนื้อใน พิมพ์ขาว-ดำ ด้วยระบบ On-Demand ใช้กระดาษถนอมสายตา
จำนวน 250 หน้า

สารบัญ (ตัวอย่าง)

- ปัญหา Font กับการออกแบบ
- PDF/X กับ Adobe CS 2
- PDF/X มาตรฐานไฟล์ สำหรับงานเตรียมพิมพ์
- การจัดการฟ้อนท์ในไฟล์ PDF
- การฝังฟ้อนท์ในโปรแกรมต่างๆ
- การจัดการฟ้อนท์ใน Adobe Acrobat และ Acrobat Distiller
- ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฟ้อนท์
- แนะนำโปรแกรมจัดการฟ้อนท์
- ตัวอย่างฟ้อนท์ไทย ที่มีการเข้ารหัสแบบ Unicode

[download ใบสั่งซื้อ]

Web Links
d4p