การแปลงเอกสาร PDF ไปเป็น MS Word
คุณสามารถทำการแปลงเอกสาร PDF ไปเป็นรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ เช่น Word, Text, RTF, HTML, TIFF, JPEG, PS เป็นต้น
ต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีแปลงเอกสาร PDF ไปเป็น MS Word การแปลงไฟล์ลักษณะนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ เอกสาร PDF ได้สร้างมาจากไฟล์ต้นทางที่เป็น MS Word
การแปลงไฟล์กลับไปเป็น MS Word  สามารถแปลงได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


วิธีการแปลงเอกสาร PDF ไปเป็น MS Word

1. เปิด Acrobat 7.0
2. เลือก File > Open, เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการจะแปลงขึ้นมา


3. เลือกเมนู File > Save As
ที่ File name: ตั้งชื่อไฟล์
ที่ Save in: คลิ๊กเลือกตำแหน่ง เพื่อทำการจัดเก็บไฟล์
ในรายการของ Savs as Type เลือก Microsoft Word Document (*.doc)
4. คลิ๊กที่ปุ่ม Setting... เพื่อกำหนดเงื่อนไขของการแปลงไฟล์ .doc


Comment Setting
Include Comments ให้นำ Comment ในไฟล์ PDF ไปรวมไว้ที่ Word ด้วย
Layout Setting
Retain Columns ให้รักษาคอลัมน์ไว้เหมือนเดิม
Retain Page Size and Margin ให้รักษาขนาดหน้ากระดาษ และขอบเขตต่างๆ ไว้เหมือนเดิม
Image Setting
Include Images ให้นำภาพ ในไฟล์ PDF ไปรวมไว้ที่ Word ด้วย
Output Format ชนิดของไฟล์ภาพที่ต้องการ JPG หรือ PNG
Use Colorspace ขอบเขตสีที่ต้องการใช้
Determine Automatically กำหนดให้อัตโนมัติ
Color ภาพสี
Grayscale
Change Resolution เปลี่ยนความละเอียด
Downdample To เลือกความละเอียดที่ต้องการจะลด
Untagged Document Setting
Generate tags for untagged files  สร้าง tags ขึ้นมาใหม่ สำหรับไฟล์ที่ไม่มีการ tag ไว้ก่อนหน้านี้


5. คลิ๊กปุ่ม OK
6. คลิ๊กปุ่ม Save
เอกสาร PDF จะถูกเปลี่ยนเป็นไฟล์ doc สำหรับใช้ในโปรแกรม Microsoft Word

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้