การกำหนด Security ในเอกสาร PDF

การกำหนด Security ในเอกสาร PDF สามารถทำได้หลายวิธี เช่น กำหนดในขั้นตอนแปลงไฟล์โดยตรงผ่านโปรแกรม เช่น Microsoft Office, กำหนดในขั้นตอนแปลงไฟล์โดยผ่าน Distiller หรืออาศัยซอฟต์แวร์ของค่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Plug-in ที่ทำหน้าร่วมกับ Acrobat หรือซอฟต์แวร์ประเภท Server สำหรับในโปรแกรม Adobe Acrobat เอง ก็จะมี Plug-in ที่ชื่อว่า Secure ให้มาด้วย ซึ่งผู้ใช้ก็สามารถที่จะกำหนด Security ให้กับเอกสาร PDF ได้จาก Plug-in นี้ โดยมีขั้นตอนของการกำหนด Security ในเอกสาร PDF ดังต่อไปนี้

1. คลิ๊กเลือกเครื่องมือ Secure จะแสดงรายการ Security ขึ้นมา
2. เลือก Secure This Document

 

 

3. จะปรากฏ dialog box ของ Select a Policy to Apply ขึ้นมา

4. คลิ๊กเลือกที่ New เพื่อสร้างแผนการ สำหรับป้องกันไฟล์ PDF
5. เลือก User Passwords คลิ๊กปุ่ม Next
6. ตั้งชื่อของ Policy ในช่อง Policy Name คลิ๊กปุ่ม Next
7. เลือก Compatibility เป็น Acrobat 5.0 and later
8. คลิ๊กเลือกที่ Require a password to open the document
9. ให้รหัส ที่ช่อง Document Open password ( รหัสสำหรับเปิดเอกสาร PDF)
10. ในส่วนของ Permissions คลิ๊กเลือก Use permissions password to restrict editing of security setting

Printing A llowed: การอนุญาติเกี่ยวกับการพิมพ์
- None ไม่อนุญาติให้พิมพ์
- Low Resolutions (150dpi) อนุญาติให้พิมพ์ความละเอียดต่ำ ( 150 จุดต่อนิ้ว )
- High Resolution อนุญาติให้พิมพ์ความละเอียดสูง

Changes Allowed: การอนุญาติเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสาร PDF
- None ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
- Inserting, deleting, and rotation pages การแทรก , ลบ และหมุนหน้างาน
- Filling in form field and signing existing signature fields การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และการใช้ลายเซ็นดิจิตอล
- Comment, Filling in form field and signing existing signature fields การใส่คำแนะนำ , การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และการใช้ลายเซ็นดิจิตอล
- Any except extracting pages การเปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งหมดที่กล่าวมา รวมถึงการแยกหน้างาน

Enable copying of text, images, and other contents สามารถทำสำเนาตัวอักษร , ภาพ และข้อมูลอื่นๆ

Enable text access for screen reader deviecs for the visually impaired สามารถใช้ฟังก์ชั่น text access   สำหรับการจำลองบนหน้าจอของอุปกรณ์อ่านไฟล์

11. คลิ๊ก Next และจากนั้นคลิ๊ก Finish
12. เลือกรายการ ของ Policy ที่สร้างขึ้นมาใหม่ หลังจากนั้นให้คลิ๊ก Apply เพื่อกำหนดการป้องกันเอกสาร PDF เมื่อใส่รหัสผ่าน จะปรากฏ dialog box เพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่านให้สังเกตุ รูปสัญลักษณ์ลูกกุญแจ มุมล่างซ้ายมือ

การลบ Security
1. คลิ๊กที่รูปสัญลักษณ์ Secure ในแถบเครื่องมือ
2. เลือก Remove Security Setting for This Document... ใส่รหัสผ่านในส่วนของ Permissions Password
3. จะปรากฏ dialog box สอบถามความแน่ใจในการลบ Sucurity ให้คลิ๊ก OK สัญลักษณ์ลูกกุญแจ จะหายไป

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้