การตรวจสอบเอกสาร PDF ร่วมกันใน Acrobat 8.0

ส่งไฟล์ PDF ที่ใช้ร่วมกัน ไปพร้อมกับการใส่หมายเหตุ, คำแนะนำ และเครื่องหมายต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ Comment & Markup พร้อมทั้งขั้นตอนในแถบส่งข้อความเอกสาร
1. เริ่มต้นกำหนด wizard สำหรับการตรวจสอบเอกสารร่วมกัน:
• คลิ๊กที่ปุ่ม Review & Comment ในแถบเครื่องมือ Task และเลือก Send For Shared Review.
• เลือก Comments > Send For Shared Review.


2. พิมพ์ชื่อของคุณ, ที่อยู่ e-mail และหัวเรื่องของงานใน dialog box ของ Review Profile และคลิ๊ก OK.
3. กำหนดตัวเลือก เพื่อให้สามารถใช้คำแนะนำกับ Adobe Reader โดยคลิ๊กเลือกที่ Enable Reviewers with Adobe Reader to participate


4. ถ้าคุณยังไม่มีการเปิดไฟล์ PDF สำหรับที่จะส่ง ใน Acrobat, เลือก PDF ที่ต้องการตรวจสอบ และกำหนดว่าจะส่ง PDF โดยการผูกติดไปกับ e-mail หรือเพื่อส่งมันไปบนเน็ทเวิร์ค และส่ง email เชิญชวนด้วย URL (ถ้าคุณต้องการที่จะจัดส่ง PDF ในภายหลัง หรือใช้วิธีที่แตกต่างไปจากนี้ ให้เลือกตัวเลือก Do not send email invitation, just save file locally เพื่อทำการบันทึก และ copy ไว้ที่ฮาร์ดดิสของคุณ) คลิ๊ก Next. 


5. ระบุผู้ตรวจสอบโดยการพิมพ์ที่อยู่ e-mail หรือโดยการคลิ๊กที่ Address Book และเลือกที่อยู่ e-mail จากสมุดจัดเก็บที่อยู่ของ Lotus Notes หรือ Microsoft Outlook ใส่ semicolon (:) หรือทำการ return ระหว่างที่อยู่ของ e-mail แต่ละ e-mail ถ้าคุณต้องการกำหนดวันที่เมื่อจบการตรวจสอบ ให้เลือก Set Deadline และใส่เดือน, วัน และปี จากนั้นคลิ๊ก Next

6. ใส่ข้อความเชิญชวน เพื่อการตรวจสอบ ในขั้นตอน Review the invitation, และจากนั้นคลิ๊ก Finish.

7. การใช้ PDF ร่วมกัน ตอนนี้ จะบรรจุข้อมูลดังต่อไปนี้: ที่อยู่ e-mail ของผู้ตรวจสอบ, ส่วนที่ใช้ร่วมกันของ folder เมื่อคุณส่งไฟล์ PDF นี้ ผู้รับแต่ละคนจะได้รับข้อมูลนี้ ซึ่งจะปรากฏในหน้าจอต้อนรับ พร้อมกับข่าวกิจกรรมของการส่งไฟล์ เมื่อ PDF ถูกเปิดขึ้นมา
8. ถ้าคุณทำการส่ง PDF ที่ใช้รวมกันผูกติดไปกับ e-mail และโปรแกรมส่ง e-mail ของคุณ ไม่มีการส่ง e-mail อัตโนมัติสำหรับ จะมีข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดบอกให้รู้ และโปรแกรมจะย้อนกลับมาทำงานอีกครั้ง และดำเนินการส่งข้อความ
หมายเหตุ: ถ้าคุณทำการแจกจ่าย PDF ที่ใช้ร่วมกัน หลังจากเริ่มต้นตรวจสอบ คำเสนอแนะต่างๆ จะมีการผลิต และจะปรากฏอยู่ในไฟล์ นอกจากผู้รับไม่ต้องการให้ปรากฏคำเสนอแนะ ซึ่งก็สามารถกำหนดตัวเลือกนี้ที่ server ได้

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้