ตราประทับดิจิตอล ควบคุมเอกสารภายในองค์กร
คุณสามารถใช้เครื่องมือ Stamp เพื่อทำตราประทับลงบนเอกสาร PDF เหมือนกับใช้ตรายางทำตราประทับลงบนกระดาษ คุณสามารถเลือกใช้ตราประทับในรายการที่โปรแกรมจัดเตรียมมาให้ หรือสามารถสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อนำมาใช้งาน นอกจากนั้นยังมีตราประทับแบบ Dynamic ที่สามารถระบุชื่อ วัน และเวลา โดยอ้างอิงจากระบบคอมพิวเตอร์ stamp1.tiff ?
A. Dynamic Stamp ตราประทับที่สามารถระบุชื่อ วัน เวลา
B. Sign Here Stamp ตราประทับระบุตำแหน่งในการเซ็นชื่อ
C. Standard Business Stamp ตราประทับมาตรฐานที่มีใช้กันทั่วไปในสำนักงาน
D. Custom Stamp ตราประทับที่สร้างขึ้นมาใหม่

วิธีใส่ตราประทับดิจิตอล ในเอกสาร PDF
1. จากเมนู pop-up ของ Stamp Tool บนแถบเครื่องมือ Commenting เลือกชนิดของตราประทับที่ต้องการ

2. คลิ๊กบนหน้างานในตำแหน่งที่ต้องใส่ตราประทับ ( ตราประทับจะมีขนาดเท่ากับที่สร้างไว้ ) หรือใช้วิธีลากเม้าส์เพื่อกำหนดขนาด และตำแหน่งของตราประทับ
3. ถ้าคุณไม่มีการตั้งชื่อใน Identity Preferences จะปรากฏ dialog box ของ Identity Setup ขึ้นมาเพื่อให้คุณใส่ชื่อ

วิธีการแก้ไขตราประทับ
1. เลือกเครื่องมือ Hand
2. เลือกปฏิบัติอย่างใด อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
- ย้ายตราประทับ ลากตราประทับไปไว้ในตำแหน่งใหม่
- เปลี่ยนขนาด ตราประทับ คลิ๊กที่ตราประทับ และจากนั้นให้คลิ๊กที่มุมเพื่อย่อ - ขยายตราประทับ
- ลบตราประทับ ให้คลิ๊กขวา ( Windows) หรือ กด Control พร้อมคลิ๊ก ( Mac) ที่ตราประทับ และจากนั้นเลือก Delete
- เปลี่ยนความทึบของตราประทับ หรือสี จากเมนู pop-up ให้คลิ๊กขวา ( Windows) หรือ กด Control พร้อมคลิ๊ก ( Mac) ที่ตราประทับ และเลือก Properties ใช้แถบคำสั่ง Appearance เพื่อเปลี่ยนความทึบ และสี ที่คุณชื่นชอบ

ทำการย้ายตราประทับ ไปไว้ในเมนู Favorites
1. เลือกเครื่องมือ Hand เลือก Stamp
2. เลือก Favorites > Add Current Stamp to Favorites จากเมนูเครื่องมือ Stamp บนแถบเครื่องมือ Commenting

การสร้างตราประทับ
คุณสามารถสร้างตราประทับจากไฟล์ PDF, JPEG, bitmap, Adobe Illustrator (AI), Adobe Photoshop (PSD) และ Auto CAD (DWT, DWG) เมื่อคุณเลือกไฟล์เพื่อใช้สร้าง Stamp คุณจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างหมวดหมู่ เพื่อไว้เก็บ Stamp

วิธีสร้างตราประทับ
1. จากเมนูเครื่องมือ Stamp บนแถบเครื่องมือ Comment เลือก Show Stamp Palette

2. เลือกหมวดหมู่ของ Stamp จากเมนู pop-up ด้านบน
3. คลิ๊ก Import เลือกไฟล์ที่คุณต้องการใช้ และจากนั้นคลิ๊ก Select
4. ถ้าไฟล์คุณมีมากกว่า 1 หน้า เลื่อนหาหน้าที่คุณต้องการ และจากนั้นคลิ๊ก OK
5. เลือกหมวดหมู่ของตราประทับ จากเมนู pop-up หรือพิมพ์ชื่อที่ต้องการสร้างหมวดหมู่ใหม่ , ตั้งชื่อ Stamp ที่จะสร้างขึ้นมาใช้เอง และจากนั้นคลิ๊ก OK

วิธีแก้ไขตราประทับ
1. จากเมนูเครื่องมือ Stamp บนแถบเครื่องมือ Comment เลือก Show Stamp Palette
2. เลือกหมวดหมู่ของ Stamp ให้คลิ๊กขวา ( Windows) หรือ กด Control พร้อมคลิ๊ก ( Mac) ที่ตราประทับ และเลือก Edit จากเมนู pop-up
3. แก้ไขหมวดหมู่ หรือชื่อของตราประทับ หรือแทนที่ด้วยภาพใหม่ และจากนั้นคลิ๊ก OK ลบตราประทับใช้ Stamp palette เพื่อลบตราประทับ และหมวดหมู่ที่สร้างขึ้น คุณสามารถลบได้เฉพาะตราประทับที่คุณสร้างขึ้น ไม่สามารถลบตราประทับที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้ เมื่อคุณลบตราประทับ ตราประทับจะถูกลบออกจากเมนู Stamp Tool แต่ไฟล์ตราประทับจะไม่ถูกลบ

วิธีลบตราประทับ
1. จากเมนูเครื่องมือ Stamp บนแถบเครื่องมือ Comment เลือก Show Stamp Palette
2. เลือกหมวดหมู่ของ Stamp ให้คลิ๊กขวา ( Windows) หรือ กด Control พร้อมคลิ๊ก ( Mac) ที่ตราประทับ และเลือก Delete จากเมนู pop-up
3. ถ้าคุณไม่มีการตั้งชื่อใน Identity Preferences จะปรากฏ dialog box ของ Identity Setup ขึ้นมาเพื่อให้คุณใส่ชื่อ

วิธีลบหมวดหมู่ของตราประทับ
1. เลือก Manage Stamp จากแถบเครื่องมือ Commenting

2. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการลบ และจากนั้นให้คลิ๊ก Delete

หมายเหตุ คุณสามารถใช้คำสั่ง Create Customer Stamp จากเมนู pop-up ของเครื่องมือ Stamp ได้ หรืออาจะใช้คำสั่ง Manage Stamp เพื่อสร้าง ( Create), แก้ไข ( Edit) และลบ ( Delete)

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้