เทคนิคต่อไปนี้จะเป็นแสดงให้ทราบว่า ควรจะทำอย่างไร? เพื่อใช้ และปรับรูปแบบ background ที่เป็นกราฟิค และ watermark ที่เป็นตัวอักษร ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใส่ Watermarks และ Backgrounds คุณควรจะสร้างข้อมูลที่ต้องการใส่เป็น Backgounds และ Save ไว้ในรูปแบบไฟล์ PDF เช่น รูปภาพต่างๆ แต่ถ้าคุณต้องการใช้ตัวอักษร สามารถสร้างมันได้ใน dialog box ของ Watermarks และ Backgrounds


เปิดไฟล์ PDF ที่คุณต้องการใส่ Watermarks และ Backgrounds ขึ้นมา
1. เลือก Document > Add Watermark & Background เพื่อเปิด dialog box


2. เลือก Add a Background หรือ Add a Watermark ในพื้นที่ Type และจากนั้นให้ทำการกำหนดที่ที่คุณต้องการให้ background หรือ watermark แสดง (มันสามารถที่จะแสดงบนหน้าจอ และในการพิมพ์)
3. คลิ๊ก Browse (Win) หรือ Choose (Mac OS) เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการที่จะใช้เพื่อเป็นกราฟิคสำหรับ background หรือ watermark. ถ้าเอกสาร PDF มีมากกว่า 1 หน้า ให้เลือกหน้าที่คุณต้องการจะใช้


4. เลือกหน้าที่คุณต้องการใส่ background หรือ watermark ที่ Page Rage เลือก All Page (ใส่ทุกหน้า) หรือ Specify Page Rage (ระบุหน้าที่ต้องการใส่)
5. เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง, รูปร่างหน้าตา และขนาดของ เนื้อหา background หรือ watermark ตามความต้องการ จากนั้นกำหนดการวางในแนว horizontal และ vertical และการหมุน ทำการปรับความทึบโดยใช้สไลเดอร์

- การคลิ๊กเพื่อปรับเปลี่ยนข้อกำหนดต่างๆ ให้สังเกตุการเปลี่ยนแปลงจาก Previews
- เมื่อคุณได้ผลลัพท์เป็นที่พอใจแล้ว ให้คลิ๊ก OK เพื่อปิด dialog box และ background หรือ watermark ก็จะปรากฏขึ้นมาที่เอกสาร PDF


คุณสามารถใส่ได้ทั้ง background และ watermark ไปที่เอกสารเดียวกันได้
กรณีใส่ตัวอักษร, ใน dialog box ของ Add Watermark & Background เลือกที่ปุ่ม Add a Watermark
จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม From text ในพื้นที่ Source

พิมพ์ตัวอักษรที่ต้องใช้สำหรับ watermark ในพื้นที่สำหรับพิมพ์ตัวอักษร
เลือกฟอนต์, ขนาด, สี และการจัดวางตัว

การลบ Backgrounds
Acrobat ออกแบบมาเพื่อป้องกันเอกสารของคุณให้มีความสมบูรณ์ โดยที่เอกสารไม่ถูกแยกออกจากกัน เมื่อคุณใส่ background หรือ watermark และเมื่อทำการ save ไฟล์พร้อมด้วย background หรือ watermark คุณไม่สามารถที่จะลบมันได้ ดังนั้นถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับ background หรือ watermark ที่จะใส่ หรือต้องการใช้เอกสารทั้งสองแบบ คือแบบที่มี background หรือ watermark และแบบไม่มี คุณจะต้องทำการ save ไฟล์เป็นชื่ออื่น
แต่ในขณะที่คุณใส่ background หรือ watermark และคุณต้องการยกเลิกก่อนที่จะมีการ Save คุณสามารถใช้คำสั่ง Edit > Undo ได้

 

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

ปิดหน้าต่างนี้