ทำให้ผู้ใช้ Adobe Reader สามารถบันทึกข้อมูลแบบฟอร์ม

โดยปกติ, ผู้ใช้ Adobe Reader ไม่สามารถที่จะทำการบันทึก (Save) ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม เพื่อทำสำเนา (Copy) ข้อมูลของฟอร์มที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม, สำหรับในโปรแกรม Adobe Acrobat 8.x ขึ้นไป คุณสามารถที่จะเพิ่มสิทธิให้กับผู้ใช้ Adobe Reader เพื่อให้โปรแกรม Adobe Reader มีความสามารถที่จะทำการบันทึกข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มได้ การเพิ่มสิทธินี้ ยังรวมไปถึงความสามารถที่จะใส่ข้อคิดเห็น (comments), ใช้เครื่องมือ Typewriter และการเซ็นชื่อดิจิทัลที่ PDF ด้วย


1. เลือกเมนู Advanced > Enable User Rights In Adobe Reader2. อ่านคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมา และจากนั้นคลิก Save Now

การเพิ่มสิทธิพิเศษนี้ เป็นการกำหนดเฉพาะไฟล์ PDF ที่กำลังเปิดใช้อยู่เท่านั้น เมื่อคุณสร้างฟอร์ม PDF ที่มีหลากหลายเพิ่มขึ้นมาใหม่ คุณจำเป็นที่จะต้องทำการกำหนดสิทธิพิเศษอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ Adobe Reader สามารถทำการบันทึกข้อมูลที่ทำการกรอก เป็นสำเนาไว้ในรูปแบบไฟล์ PDF


หมายเหตุ การใช้แบบฟอร์มในโปรแกรม Adobe Reader ก่อนหน้านี้ หากต้องการทำสำเนาข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม ผู้ใช้จะต้องสั่งพิมพ์ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม โดยพิมพ์ให้ออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF (พิมพ์ผ่าน AdobePDF Printer)

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 
ปิดหน้าต่างนี้