การใส่ form fields อัติโนมัติ


โดยปกติเมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มจากโปรแกรมต่างๆ อาทิเช่น Microsoft Word, Excel จากนั้นก็แปลงมาเป็น PDF Form ขั้นตอนต่อไปก็จะทำการใส่ form fields เพื่อใช้สำหรับกรอกข้อมูล หรือสำหรับใช้การสื่อสารกับผู้ใช้ ที่ไฟล์ PDF

คุณสามารถใส่ form fields ชนิดต่างๆ โดยใช้เครื่องมือมีอยู่ใน Adobe LiveCycle Designer (เฉพาะใน Windows เท่านั้น) หรือใช้เครื่องมือในโปรแกรม Acrobat Professional

และนอกจากนั้น คุณยังสามารถที่จะกำหนดให้โปรแกรม Acrobat Professional (ตั้งแต่เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป) ทำการใส่ form fields ให้คุณอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้การใส่ form fields ใน PDF Form ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

1. เปิด PDF Form ที่ยังไม่มีการใส่ form fields ขึ้นมา2. เลือกคำสั่งเมนู Forms > Run Form Fields Recognition


3. จากนั้นโปรแกรมก็จะทำการสำหรับใน PDF Form ดูว่ามีจุดใดบ้างที่จะต้องใส่ form fields และควรจะใส่ form fields ชนิดใด

 

หมายเหตุ การกำหนดให้มีการใส่ form fields อัตโนมัตินี้ อาจจะไม่สมบูรณ์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับไฟล์ PDF Form มีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด แต่ผู้สร้างแบบฟอร์มก็ยังสามารถที่จะทำการปรับเปลี่ยน form fields ให้ถูกต้องได้ โดยใช้เครื่องใส่ form fields ที่มีอยู่ในโปรแกรม Acrobat Professionals

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 
ปิดหน้าต่างนี้