ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ PDF ในแต่ละเวอร์ชั่น
Acrobat 4.0 (PDF 1.3) Acrobat 5.0 (PDF 1.4) Acrobat 6.0 (PDF 1.5) Acrobat 7.0 (PDF 1.6)
 
1. การเปิดใช้งาน
ไฟล์ PDF สามารถเปิดได้จาก Acrobat 3.0 และ Acrobat Reader 3.0 และเวอร์ชั่นล่าสุด ไฟล์ PDF สามารถเปิดได้จาก Acrobat 3.0 และ Acrobat Reader 3.0 และเวอร์ชั่นล่าสุด อย่างไรก็ตาม อาจจะทำให้คุณสมบัติบางอย่าง ที่ใช้ในเวอร์ชั่นล่าสุด
ถูกทำลายไป หรือไม่สามารถแสดงผลได้
ไฟล์ PDF ส่วนมาก สามารถเปิดได้จาก Acrobat 4.0 และ Acrobat Reader 4.0 และเวอร์ชั่นล่าสุด อย่างไรก็ตาม อาจจะทำให้คุณสมบัติบางอย่าง ที่ใช้ในเวอร์ชั่นล่าสุด
ถูกทำลายไป หรือไม่สามารถแสดงผลได้
ไฟล์ PDF ส่วนมาก สามารถเปิดได้จาก Acrobat 4.0 และ Acrobat Reader 4.0 และเวอร์ชั่นล่าสุด อย่างไรก็ตาม อาจจะทำให้คุณสมบัติบางอย่าง ที่ใช้ในเวอร์ชั่นล่าสุด
ถูกทำลายไป หรือไม่สามารถแสดงผลได้
2. ICC Profile
ไม่รองรับ ICC Profile ในระบบการจัดการสี รองรับ ICC Profile ในระบบการจัดการสี รองรับ ICC Profile ในระบบการจัดการสี รองรับ ICC Profile ในระบบการจัดการสี
3. Transparency
ไม่รองรับไฟล์งานที่ใช้ Transparency หากมีการใช้จะถูก flatten เมื่อแปลงไฟล์เป็น PDF 1.3 รองรับ Transparency โดยจะคงค่าของการทำ Transparency ไว้ จะไม่ถูก flatten รองรับ Transparency โดยจะคงค่าของการทำ Transparency ไว้ จะไม่ถูก flatten รองรับ Transparency โดยจะคงค่าของการทำ Transparency ไว้ จะไม่ถูก flatten
4. Layer
ไม่รองรับ Layer ไม่รองรับ Layer ทำให้ Layer คงอยู่เหมือนเดิม กรณีที่มีการสร้างไฟล์ PDF จากโปรแกรมรองรับการสร้าง PDF พร้อมการรวม Layer อาทิเช่น Illustrator CS หรือ InDesign CS ทำให้ Layer คงอยู่เหมือนเดิม กรณีที่มีการสร้างไฟล์ PDF จากโปรแกรมรองรับการสร้าง PDF พร้อมการรวม Layer อาทิเช่น Illustrator CS หรือ InDesign CS
5. Color
รองรับ DeviceN Color 8 สี รองรับ DeviceN Color 8 สี รองรับ DeviceN Color เพิ่มขึ้นถึง 31 สี รองรับ DeviceN Color เพิ่มขึ้นถึง 31 สี
6. Smooth-Shade
วัตถุที่มีการไล่เฉด จะถูกแปลงเป็นภาพราสเตอร์ และทำให้เรียบไม่เป็นขั้น รองรับ วัตถุที่มีการไล่เฉด จะทำให้เรียบไม่เป็นขั้น รองรับ วัตถุที่มีการไล่เฉด จะทำให้เรียบไม่เป็นขั้น รองรับ วัตถุที่มีการไล่เฉด จะทำให้เรียบไม่เป็นขั้น
7. Mask image
การบังภาพ จะทำให้แสดงผล และพิมพ์ไม่ถูกต้อง การบังภาพ ทำให้แสดงผล และพิมพ์ได้ถูกต้อง แม่นยำ การบังภาพ ทำให้แสดงผล และพิมพ์ได้ถูกต้อง แม่นยำ การบังภาพ ทำให้แสดงผล และพิมพ์ได้ถูกต้อง แม่นยำ
8. Page
หน้างาน ขยายได้ถึง 45 นิ้ว (114.3 ซม.) ในทุกๆ ด้าน หน้างาน ขยายได้ถึง 200 นิ้ว (508 ซม.) ในทุกๆ ด้าน หน้างาน ขยายได้ถึง 200 นิ้ว (508 ซม.) ในทุกๆ ด้าน หน้างาน ขยายได้ถึง 15,000,000 นิ้ว (31,800,000 ซม.) ในทุกๆ ด้าน
9. Double-byte font
ฟอนต์ Double-byte (เช่น ฟอนต์จีน, ญี่ปุ่น) สามารถฝังในไฟล์ PDF (ใช้ Distiller แปลงไฟล์ และกำหนดการฝังฟอนต์) ฟอนต์ Double-byte (เช่น ฟอนต์จีน, ญี่ปุ่น) สามารถฝังในไฟล์ PDF ฟอนต์ Double-byte (เช่น ฟอนต์จีน, ญี่ปุ่น) สามารถฝังในไฟล์ PDF ฟอนต์ Double-byte (เช่น ฟอนต์จีน, ญี่ปุ่น) สามารถฝังในไฟล์ PDF
10. TrueType font
ฟอนต์ TrueType ไม่สามารถใช้คำสั่งในการค้นหาได้ ฟอนต์ TrueType ใช้คำสั่งในการค้นหาได้ ฟอนต์ TrueType ใช้คำสั่งในการค้นหาได้ ฟอนต์ TrueType ใช้คำสั่งในการค้นหาได้
11. Security
รองรับระบบป้องกันความปลอดภัย แบบ 40-bit RC4 รองรับระบบป้องกันความปลอดภัย แบบ 128-bit RC4 รองรับระบบป้องกันความปลอดภัย แบบ 128-bit RC4 รองรับระบบป้องกันความปลอดภัย แบบ 128-bit RC4 และ 128-bit AES (Advanced Encryption Standard)

 

Fusion Technology Co.,Ltd
www.pdfthai.com

ปิดหน้าต่างนี้