ยินดีต้อนรับ สู่ ชุมชนของผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20:50 น. 
:: HomeProductsServiceAbout us Activity Download Webboard :   Admin Login ::
สำหรับสมาชิก PMP >> ชื่อสมาชิก : พาสเวิร์ด :  ฟอนต์ชุดปรับปรุงจาก 9 รุ่นเก่า เป็น DB New
ฟอนต์ใหม่จาก DB

รายชื่อศูนย์บริการงานพิมพ์ ที่รองรับการ Output ไฟล์ PDF, PDF/X

รายชื่อศูนย์บริการงานพิมพ์ ที่รองรับการ Output ไฟล์ PDF, PDF/X

Book Scanner

 
PDF Training

รายละเอียดของการฝึกปฏิบัติ PDF
หัวข้อ PDF and PDF/X Conversion for Prepress
การสร้างไฟล์ PDF และ PDF/X สำหรับงานเตรียมพิมพ์

ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ 1 วัน เวลา 9.00-14.30 น.
โปรแกรมหลักที่ใช้ในการสอน Acrobat 6.0 Professional หรือ Acrobat 5.0
โปรแกรมอื่นๆ เช่น Illustrator, FreeHand, PageMaker, QuarkXpress, InDesign และ MS Office

หัวข้อประกอบไปด้วย

 • ทำความเข้าใจ PDF ที่เกี่ยวข้องกับงานเตรียมพิมพ์
 • การติดตั้ง Printer Driver (Adobe PDF Driver) และ PPD
 • การสร้าง PS และ EPS
 • การแปลงไฟล์ PDF และ PDF/X โดยตรงจาก Layout and Graphic Application
 • การแปลงไฟล์ชนิดรูปภาพ ไปเป็น PDF โดยตรงจาก Acrobat 6.0 Profressional
 • การแปลงไฟล์ PDF และ PDF/X โดยผ่าน Acrobat Distiller
 • การสร้างขั้นตอนการแปลงไฟล์ PDF และ PDF/X อัตโนมัติ
 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจาก PDF ไปเป็น PDF/X
 • การตรวจเช็ค และแก้ไขไฟล์ PDF และ PDF/X
 • กระบวนงานการตรวจเช็คไฟล์ PDF และ PDF/X อัตโนมัติ
 • การใส่ profile สี ในไฟล์ PDF และ PDF/X
 • การตรวจเช็ค Overprint และแสดงการแยกสี CMYK หรือสีพิเศษ (Spot Color) บนจอภาพ
 • การสั่งพิมพ์แยกสีโดยตรงจาก Acrobat 6.0 Profressional
 • แนะนำปัญหาต่างๆ ในการสร้างไฟล์ PDF และ PDF/X สำหรับการพิมพ์
PDF Setting ฟรีไฟล์ข้อกำหนดสำหรับสร้าง และตรวจเช็ค PDF
PDF Consulting

ปรึกษา และวางแผนการใช้ไฟล์ PDF
- ให้คำปรึกษา และร่วมวางแผนพัฒนาการใช้งานไฟล์ PDF สำหรับงานพิมพ์ และงานผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิคส์

ตัวอย่างที่ให้การปรึกษา

 • ประเมินการเรียนรู้ของบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรม
 • ติดตาม และประเมินผลการใช้งาน PDF
 • เขียน Workflow การทำงานที่เหมาะสมกับองค์กร
 • แนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนจากระบบ Native File มาเป็น PDF File
 • แนะนำ และร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในระบ PDF Workflow ทั้ง Hardware และ Software
 • และการปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDF ซึ่งผู้ซื้อ PDF Maintenance Plan ต้องการ
 • ระยะเวลาในการให้คำปรึกษา 1 ปี (ตามกรอบเวลาที่ระบุใน PDF Maintenance Plan)
 • การให้คำปรึกษา สามารถที่จะเข้าไปแนะนำยังสถานที่ของผู้ซื้อ PDF Maintenance Plan
PDF Report รายงานข่าว และแนะนำเรื่องเกี่ยวกับ PDF
PDF Help สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ PDF
Only 50,000.-/ปี
In-House Training
 
 

Enfocus PitStop Professional 08

ฝึกปฏิบัติเจาะลึกภายในองค์กร โปรแกรมตรวจเช็ค และแก้ไขไฟล์งาน PDF, PDF/X
 • การสร้าง Preflight Profile: ตรวจเช็คตัวอักษร, ตรวจเช็ค ค่าสี, ตรวจเช็คคุณสมบัติต่างๆ ทางด้านงานพิมพ์
 • การสร้าง Actions Lists: เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงไฟล์ PDF,PDF/X
 • การเปลี่ยนจากดำ 4 เม็ด ให้เป็นดำเดียว
 • สั่ง Create Outline ตัวอักษร
 • ทำการฝัง Base14 Fonts (Times, Helvetica, Courier, ZapfDigbat และ Sybol)
 • การปรับลดขนาดของหน้างาน, ขยับหน้างาน
 • การ crop หน้างาน
 • แก้ไขวัตถุแบบ Vector, แก้ไขตัวอักษร
 • ปรับสีพื้น Background, ตัวอักษร และวัตถุอัตโนมัติทั้งไฟล์ หรือปรับเฉพาะจุด
 • การลบ Printer Marks แบบอัตโนมัติ
 • การหมุน, เอียง และขยายวัตถุ
 • การสั่งให้ตัวหนังสือดำ Overprint, ตัวขาวให้เจาะ
 • กำหนดขนาดเจียน, ขนาดตัดตก
 • กำหนดตำแหน่งของวัตถุให้อยู่ด้านบน หรือด้านล่าง
 • กำหนดให้แสดงข้อมูลในไฟล์ PDF เป็นแบบ WireFrame
 • การ copy วัตถุในหน้าเอกสาร PDF
 • การแปลงแปลงค่าสี จาก RGB ไปเป็น CMYK หรือ GrayScale
 • การเก็บค่าสี และนำไปแทนที่ค่าสีอื่นๆ
 • กำหนดตำแหน่ง Sport UV ในไฟล์ PDF
 • ใส่ Graphice ลงในเอกสาร PDF
 • การเลือกวัตถุ และตัวอักษร ที่อยู่ภายในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่ที่กำหนด

  สามารถใช้งานได้กับ Adobe Acrobat 9 Pro
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
ราคา 15,000/องค์กร จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่าน พร้อมคู่มือการฝึกอบรม

 
สนใจติดต่อ

บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
1201/47 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร/แฟกซ์ : 0-2559-2013-6
มือถือ : 0-1339-6576
อีเมล์ : fusion@anet.net.th

 

www.adobe.com

www.enfocus.com

http://www.callas.de/en/

http://www.artspdf.com

www.canon.co.th

www.apple.com

www.wacom-thai.com

 
 
www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email : webmaster@pdfthai.com
Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6