เหมาะสำหรับ: บริษัทโฆษณา , องค์กรที่มีนักออกแบบมืออาชีพ เพื่องาน Print และ Web

เนื้อหา:

- PDF คืออะไร?
- การสร้าง PDF โดยตรงจากโปรแกรมกราฟฟิค เช่น Adobe CS (InDesign, Illustrator)
- การสร้างไฟล์ PDF โดยตรงจากโปรแกรม Adobe Acrobat 9 Pro
- PDF Portfolio: การรวบรวมไฟล์ PDF และไฟล์อื่นๆ เพื่อการนำเสนอ
- กระบวนงาน การร่วมกันตรวจสอบไฟล์งาน (Share Review Workflows)
- การใช้งาน Comment และ MarkUps
- การใช้เอกสารร่วมกัน บน Acrobat.com
- การทำงานร่วมกัน บน Acrobat.com ทั้ง Share File และ Share Screen
- การใส่ Flash, Movie และ Sound ในไฟล์ PDF
- การตรวจดู (Preview), การวิเคราะห์ และซ่อมไฟล์ PDF (Preflight)
- การเปรียบเทียบเอกสาร
- การกำหนด Security ในเอกสาร PDF
- การใช้ Digital Sign เพื่อการรับรองเอกสาร
- PDF Optimizer (การทำให้ไฟล์ PDF เหมาะสมกับการนำไปใช้)
- การพิมพ์เพื่อตรวจสอบไฟล์ PDF (Desing Proof)
- SoftProof การตรวจสอบไฟล์ PDF บนหน้าจอ


หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบงานของผู้จ้าง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 บาท/บริษัท/จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาการสอน 2 วัน
ใช้เวลาในการฝึกอบรม 9.00 - 17.00 น.
กรณีที่มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทางผู้สอนจะมีให้ 1 ชุด ส่วนการทำสำเนาเพิ่มผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ติดต่อสอบถาม และจองวันเรียน ได้ที่ บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 0 2559 2013-6


ดำเนินการสอนโดย: อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

download: หลักสูตร

 

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email: fusion@anet.net.th

Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 

ปิดหน้าต่างนี้