เหมาะสำหรับ: สำนักพิมพ์, หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, โรงพยาบาล, สถาบันการศึกษา, องค์กร และบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

เนื้อหา:

- ทำความเข้าใจไฟล์ PDF กับการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- แนวทาง และขั้นตอนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- สร้างไฟล์ PDF จากโปรแกรม Office บน Windows (Word, PowerPoint)
- สร้างไฟล์ PDF จากโปรแกรมทางด้านจัดประกอบหน้า (InDesign, QuarkXPress)
- สร้างไฟล์ รูปภาพ ไปเป็น PDF ผ่านโดยจรงจากโปรแกรม Acrobat
- การสร้างไฟล์ PDF จากการสแกน
- การสร้าง Bookmarks, สร้างการเชื่อมโยง (Link), การร้อยต่อข้อความ (Article)
- การใส่ภาพเคลื่อนไหว (Animation), Flash, Movie, Sound
- การใส่คำสั่งแสดง และซ่อนวัตถุ (Show/Hide)
- กำหนดให้หน้าแรกแสดงภาพเคลื่อนไหว และเสียง (Page Action)
- ใส่ปุ่มเพื่อควบคุมหน้างาน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- สร้าง Index เพื่อการค้นหา คำ หรือประโยค ในเอกสาร PDF
- การใช้ JavaScript เพื่อควบคุมการแสดงผล และสร้างสารบัญ
- กำหนดการแสดงผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Full Screen, แสดงหน้าคู่, แสดงหน้าเอกสาร พร้อม Bookmarks, แสดงหน้าโดยซ่อนเมนู และแถบเครื่องมือ
- กำหนด Page Transition
- การทำ AutoRun
- การรวบรวมไฟล์ และการจัดเก็บ เพื่อบรรจุใน CD-ROM หรือเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์

หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบงานของผู้จ้าง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 บาท/บริษัท/จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาการสอน 2 วัน
ใช้เวลาในการฝึกอบรม 9.00 - 17.00 น.
กรณีที่มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทางผู้สอนจะมีให้ 1 ชุด ส่วนการทำสำเนาเพิ่มผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ติดต่อสอบถาม และจองวันเรียน ได้ที่ บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 0 2559 2013-6


ดำเนินการสอนโดย: อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

download: หลักสูตร

 

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email: fusion@anet.net.th

Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 

ปิดหน้าต่างนี้