เหมาะสำหรับ: หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, โรงพยาบาล, สถาบันการศึกษา, องค์กร และบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหา:

- PDF คืออะไร?
- PDF/A คืออะไร?
- ทำความเข้าใจไฟล์ PDF สำหรับใช้ในสำนักงาน
- สร้างไฟล์ PDF จากโปรแกรม Office บน Windows (Word, PowerPoint, Excel)
- สร้างไฟล์ รูปภาพ ไปเป็น PDF ผ่านโดยจรงจากโปรแกรม Acrobat
- การสร้างไฟล์ PDF จากการสแกน
- การเปลี่ยนจากตัวอักษรภาพ ไปเป็นตัวอักษรธรรมดา ในไฟล์ PDF (OCR)
- การรวมไฟล์เอกสาร PDF เพื่อการจัดเก็บ และการค้นหา (Organizer, Merge File)
- กระบวนงาน การร่วมกันตรวจสอบไฟล์งาน (Share Review Workflows)
- การใช้ Comment และ MarkUps
- การใช้ และการสร้างตรายางดิจิทัล
- การแยก, ย้าย, ลบ และรวมหน้าเอกสาร PDF
- การค้นหาคำ หรือประโยคในเอกสาร PDF
- การกำหนด Security ในเอกสาร PDF
- การใช้ Digital Signature เพื่อการรับรองเอกสาร
- การใส่ Header, Footer, Background และ Watermark
- การใส่ Bates Numbering และการใส่เลขหน้าในเอกสาร PDF
- การแปลงไฟล์ PDF กลับไปเป็นไฟล์ Word, Text หรือภาพ
- การใช้ TouchUp Text และ TouchUp Object เพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวอักษร และวัตถุภาพ
- การพิมพ์ป้อนข้อมูล ด้วยเครื่องมือ TypeWriter
- การใช้คำสั่ง Redation เพื่อปกปิดข้อมูล
- กำหนดให้ PDF สามารถใช้ และบันทึก Comment, Digital Signature ด้วย Adobe Reader
- การพิมพ์เอกสาร PDF และการสร้างรายงาน และพิมพ์ Comment

หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบงานของผู้จ้าง

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 บาท/บริษัท/จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาการสอน 2 วัน
ใช้เวลาในการฝึกอบรม 9.00 - 17.00 น.
กรณีที่มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทางผู้สอนจะมีให้ 1 ชุด ส่วนการทำสำเนาเพิ่มผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ติดต่อสอบถาม และจองวันเรียน ได้ที่ บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 0 2559 2013-6


ดำเนินการสอนโดย: อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

download: หลักสูตร

 

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email: fusion@anet.net.th

Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 

ปิดหน้าต่างนี้