เหมาะสำหรับ: หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, โรงพยาบาล, สถาบันการศึกษา, องค์กร และบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการผลิต และใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm)

เนื้อหา:

- ทำความเข้าใจไฟล์ PDF กับการสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
- แนวทาง และขั้นตอนการ และใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
- สร้างแบบฟอร์ม และกำหนด Form Fields จากโปรแกรม Adobe LiveCycle Designer 9
-สร้่าง PDF Form จากโปรแกรมต่างๆ เช่น Word, Excel
- สร้่าง PDF Form จากฟอร์มที่เป็นกระดาษ
- การใส่ Form Fields อัตโนมัติ โดยใช้ Form Wizard
- การใส่ Form Fields ในโปรแกรม Acrobat 9 Pro: Text Fields, Date and Number Fields, List Box, Combo Box, Check List , Radio Button, Signature Fields
- การสร้าง Fields เพื่อการคำนวณ
- การใช้ JavaScript เพื่อการคำนวณ
- การสร้างปุ่มเพื่อ Submit Form ผ่านทาง email
- กำหนดรูปแบบของการส่ง และตอบกลับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
- การติดตามการใช้แบบฟอร์ม หลังจากการ Distribute Form
- การ Import และ Export Data จากแบบฟอร์ม
- การรวม Data ไปอยู่ในรูปแบบของ SpreadSheet
- กำหนดการกรอกข้อมูล และการบันทึกแบบฟอร์ม ด้วย Adobe Reader
- การสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบงานของผู้จ้าง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 บาท/บริษัท/จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาการสอน 2 วัน
ใช้เวลาในการฝึกอบรม 9.00 - 17.00 น.
กรณีที่มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทางผู้สอนจะมีให้ 1 ชุด ส่วนการทำสำเนาเพิ่มผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ติดต่อสอบถาม และจองวันเรียน ได้ที่ บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 0 2559 2013-6


ดำเนินการสอนโดย: อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

download: หลักสูตร

 

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email: fusion@anet.net.th

Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 

ปิดหน้าต่างนี้