เหมาะสำหรับ: บริษัทผู้ออก แบบก่อสร้าง, บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางด้านวิศวกรรม, สถาปนิก

เนื้อหา:

- ทำความเข้าใจไฟล์ PDF กับงานทางด้านวิศวกรรม
- ทำความรู้จักกับมาตรฐานไฟล์ PDF/E
- การแปลงไฟล์จากโปรแกรม AutoCAD ทั้งที่มี และไม่มีโปรแกรม AutoCAD ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
-สร้่างไฟล์จาก AutoCAD ไปเป็น PDF โดยใช้ Batches Conversion
- การควบคุม Layers เมื่อมีการแปลงไฟล์จาก AutoCAD
- การใส่รูปทรง 3 มิติ (3D) ในเอกสาร PDF
- การควบคุม และกำหนดมุมมองภาพ 3D
- การย้าย, ลบ และปรับขนาดของ 3D
- การวัดระยะ ภาพ 3D และ 2D
- การใช้งาน Comments และ MarkUps
- การรวมไฟล์เอกสาร PDF เพื่อการจัดเก็บ และการค้นหา (Organizer, Merge File)
- กระบวนงาน การร่วมกันตรวจสอบไฟล์งาน (Share Review Workflows
- การใส่ Numbering ในเอกสาร PDF
- การแปลงเอกสาร PDF ไปเป็นภาพ,การแยกภาพออกจากเอกสาร PDF
- การกำหนด Security ในเอกสาร PDF
- การใช้ Digital Signature เพื่อการรับรองเอกสาร
- การสั่งพิมพ์เอกสาร PDF
หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบงานของผู้จ้าง

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 บาท/บริษัท/จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาการสอน 2 วัน
ใช้เวลาในการฝึกอบรม 9.00 - 17.00 น.
กรณีที่มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทางผู้สอนจะมีให้ 1 ชุด ส่วนการทำสำเนาเพิ่มผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ติดต่อสอบถาม และจองวันเรียน ได้ที่ บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 0 2559 2013-6


ดำเนินการสอนโดย: อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

download: หลักสูตร

 

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email: fusion@anet.net.th

Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 

ปิดหน้าต่างนี้