เหมาะสำหรับ: ร้านบริการงานพิมพ์ OnDemand (Digital Print )

เนื้อหา:

- PDF คืออะไร?
- PDF เวอร์ชั่น ที่เหมาะสมสำหรับ OnDemand
- สร้างไฟล์ PDF ที่ถูกต้อง และเหมาะสมอสำหรับงานพิมพ์ OnDemand จากโปรแกรมต่าง ๆ
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PDF และ VDP
- ทำความรู้จักกับไฟล์มาตรฐาน PDF/VT เพื่องานพิมพ์ดิจิทัล
- หลักการของ Web to Print
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟ้อนต์ ในไฟล์ PDF
- หลักการ ใช้งาน PDF กับ Imposition และ Digital Proof
- การตรวจดู (Preview), การวิเคราะห์ และซ่อมไฟล์ PDF (Preflight)
- การแปลงไฟล์ PDF สี ไปเป็นขาว-ดำ
- การจัดการ Transparency
- การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ PDF
- การปรับเปลี่ยนขนาดของหน้างาน
- การแยก, ย้าย, ลบ และรวมหน้าเอกสาร PDF
- การ Output ไฟล์ PDF ที่เครื่องพิมพ์ OnDemand
- แนะนำการใช้ Pitstop Professional Plug-in (กรณีที่ร้าน OnDemand มีโปรแกรมนี้อยู่แล้ว)

หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบงานของผู้จ้าง

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 15,000 บาท/วัน/บริษัท/จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาการสอน 1 วัน
ใช้เวลาในการฝึกอบรม 9.00 - 17.00 น..
กรณีที่มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทางผู้สอนจะมีให้ 1 ชุด ส่วนการทำสำเนาเพิ่มผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ติดต่อสอบถาม และจองวันเรียน ได้ที่ บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 0 2559 2013-6


ดำเนินการสอนโดย: อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

download: หลักสูตร

 

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email: fusion@anet.net.th

Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 

ปิดหน้าต่างนี้