เหมาะสำหรับ: ร้านแยกสี, โรงพิมพ์, สำนักพิมพ์, หนังสือพิมพ์, บริษัทโฆษณา

เนื้อหา:

- PDF คืออะไร?
- PDF เวอร์ชั่น ที่เหมาะสมสำหรับงานเตรียมพิมพ์
- การเตรียมไฟล์ ก่อนการเตรียมพิมพ์
- สร้างไฟล์ PDF จากโปรแกรม Office บน Windows (Word, PowerPoint)
- สร้างไฟล์ PDF โดยตรงจากโปรแกรมกราฟฟิค เช่น Adobe CS (InDesign, Illustrator), QuarkXPress, CorelDraw
- การแปลงไฟล์ PDF โดยผ่าน Acrobat Distiller, การแปลงไฟล์อัตโนมัติ
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟ้อนต์ ในไฟล์ PDF
- หลักการ ใช้งาน PDF กับ Imposition และ Digital Proof
- การตรวจดู (Preview), การวิเคราะห์ และซ่อมไฟล์ PDF (Preflight)
- การแปลงค่าสี, การแทนที่ค่าสีในไฟล์ PDF
- การจัดการ Transparency
- การใช่เครื่องมืออื่นๆ ใน Print Production Tools
- การแยก, ย้าย, ลบ และรวมหน้าเอกสาร PDF
- การเปรียบเทียบเอกสาร
- การ Output ไฟล์ PDF, ทำความรู้จักกับ PDF Print Engine
- ทำความรู้จักกับเครื่องอื่นๆ ในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลง PDF เช่น Pitstop

หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบงานของผู้จ้าง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 บาท/บริษัท/จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาการสอน 2 วัน
ใช้เวลาในการฝึกอบรม 9.00 - 17.00 น.
กรณีที่มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทางผู้สอนจะมีให้ 1 ชุด ส่วนการทำสำเนาเพิ่มผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ติดต่อสอบถาม และจองวันเรียน ได้ที่ บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 0 2559 2013-6


ดำเนินการสอนโดย: อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

download: หลักสูตร

 

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email: fusion@anet.net.th

Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 

ปิดหน้าต่างนี้