เหมาะสำหรับ: ร้านแยกสี, โรงพิมพ์, สำนักพิมพ์, หนังสือพิมพ์

เนื้อหา:

- PDF/X Workflows
- มาตรฐานไฟล์ PDF/X (PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4)
- PDF กับ PDF/X ต่างกันอย่างไร?
- ระบบงานของคุณควรใช้ PDF/X ใด? และใช้อย่างไร?
- สร้างไฟล์ PDF/X จาก Adobe CS3, CS4
- การแปลงไฟล์ PDF ไปเป็น PDF/X
- การตรวจดู (Preview) ไฟล์ PDF/X
Output Preview: แสดงค่าสี และวัตถุ, ตรวจดูการแยกสี และสีเศษ,
ตรวจดู Overprint, ตรวจดู Rich Back (ดำเข้ม)
- การตรวจเช็ค, การวิเคราะห์ และซ่อมไฟล์ PDF/X (Preflight)
: แสดงรายการความละเอียดของภาพ, การลบ Printer Mark, การฝังฟ้อนต์, การแปลงค่าสี และเปลี่ยน Profile
- การแปลงค่าสี, การแทนที่ค่าสีในไฟล์ PDF/X
- การจัดการ Transparency
- การจัดการ Layers
- การเปรียบเทียบเอกสาร
- การ Output ไฟล์ PDF/X
- ทำความรู้จักกับ PDF Print Engine

หมายเหตุ หลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระบบงานของผู้จ้าง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 บาท/บริษัท/จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาการสอน 2 วัน
ใช้เวลาในการฝึกอบรม 9.00 - 17.00 น.
กรณีที่มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทางผู้สอนจะมีให้ 1 ชุด ส่วนการทำสำเนาเพิ่มผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ติดต่อสอบถาม และจองวันเรียน ได้ที่ บริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด โทร. 0 2559 2013-6


ดำเนินการสอนโดย: อ.ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

download: หลักสูตร

 

 

 

www.PDFThai.com
ชุมชนสำหรับผู้ใช้ PDF ในประเทศไทย ติดต่อ Webmaster ที่ Email: fusion@anet.net.th

Fusion Technology Co., Ltd. Tel : 0-2559-2013-6

 

ปิดหน้าต่างนี้